Закон-г.-Москвы-от-26.10.2005-N-55-ред.-от-16.12.2015-О-д (1)